International Cooperation

International Cooperation

Collaborations

  • Poland – Collegium Humanium,
  • Russia – Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design
  • Azerbaijan – Azərbaijan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
  • Azerbaijan – Azerbaijan Devlet Ressamlık Academy
  • Uzbekistan – Urgench State University.